Nawigacja

 • KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

  W dniu 7 października 2015 r. (tj. środa) zapraszamy na konsultacje z nauczycielami o godz. 17.00.

 • Bezpieczeństwo w drodze do domu i szkoły

  Bezpieczeństwo dzieci jest zawsze tematem priorytetowym w naszej szkole, dlatego uczniowie z klas młodszych uczestniczyli w pogadadnce z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji. Dzieci pilnie słuchały o zasadach ruchu drogowego i o tym jak należy się zachowywać gdy jesteśmy na drodze.

 • Dzień Chłopaka

  Wczoraj 30 września dziewczęta z okazji Dnia Chłopaka przygotowały różne niespodzianki dla swoich kolegów z klas. Otrzymane prezenty wywołały dużo usmiechu na twarzach małych mężczyzn. Natomiast wieczorem wychowawczynie wraz z rodzicami zorganizowały dyskotekę dla wszystkich dzieci z klas IV - VI.

 • Koncert muzyczny

  Uczniowie naszej szkoły co miesiąc uczestniczą w koncertach muzycznych, które odbywaja się w placówce. Tym razem było to spotkanie z muzyką nowoczesną oraz z hip hopem. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, a odważniejsi uczestnicy próbowali swoich sił razem z instruktorami tańca.

 • Nietypowa lekcja języka polskiego w kl V

  Uczniowie klasy V przygotowali fantastyczne prezentacje bogów i bogiń mitologicznych. Te występy pozwoliły im wcielić się w rolę i poczuć jak na Olimpie. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i kreatywnością w przygotowaniu strojów, jak i rekwizytów - atrybutów bogów greckich.

 • INFORMACJA

  W dniu 15.09.2015 r. odbyło się zebranie z Radą Rodziców, na którym ustalono, iż składka w roku szkolnym 2015/2016 na pierwsze dziecko wynosi 40,00 zł, na drugie 20,00 zł, kolejne zwolnione.

   

  RADA RODZICÓW:

  Przewodnicząca - Marzena Wojdala

  Skarbnik - Anna Wróblewska

  Sekretarz - Marek Jasiński

   

  Przewodnicząca Rady Rodziców

  Marzena Wojdala

 • Lekcja o bezpieczeństwie w klasie 0

  W dniu 10 września 2015 roku nasi najmłodsi uczniowie uczestniczyli w lekcji praktycznej bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Dzieci pod opieką wychowawcy przechodziły przez skrzyżowania. Pani objaśniała znaki drogowe oraz zasady  bezpiecznego poruszania się po drodze w charakterze pieszego. W tym dniu dzieci również odwiedziły Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Grocholicach. Na koniec dnia dzieci miały możliwość pobawić się na szkolnym placu zabaw.

 • Uroczystości wrześniowe

  W dniu 5 września 2015 roku uczniowie naszej szkoły oddali hołd żołnierzom zgrupowania gen. Ludwika Czyżewskiego oraz wszystkim walczącym w II wojnie światowej. Uroczystości wrześniowe rozpoczęto w kościele w Grocholicach od montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 5. Następnie została odprawiona Msza Święta. Wieczorem na cmentarzu w Grocholicach odbył się uroczysty Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych podczas obrony odcinka Księży Młyn - Góry Borowskie.

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016

  1 września 2015 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Po Mszy św. w kościele parafialnym uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły. Wszyscy mieli możliwość oglądać montaż słowno-muzyczny w wykonaniu klas drugich. Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami. Nowym uczniom i wszystkim, którzy wrócili po wakacjach życzymy owocnego i dobrego roku szkolnego 2015/2016.


   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dnia 1 września 2015 r. tj. wtorek

  8.00 - Msza Św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach

  9.00 - Akademia na sali gimnastycznej szkoły dla klas "0" - III

  Klasy IV - VI zapraszamy do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami:

  klasa IV sala nr 17 - wychowawca Pani Ewa Kępa

  klasa V sala nr 14 - wychowawca Pani Edyta Kaczmarek

  klasa VIa sala nr 13 - wychowawca Pani Małgorzata Łazutka - Jasińska

  klasa VIb świetlica - wychowawca Pani Ewa Aleksanderek

   

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015

  Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
  2. uczniów słabowidzących,
  3. uczniów niesłyszących,
  4. uczniów słabosłyszących,
  5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

   

  W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

  Wniosek należy złożyć do Dyrektora Szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 - w terminie do 4 września 2015r.

 • Bal klasy szóstej

  24 czerwca 2015 roku klasa VI bawiła się na swoim pierwszym wielkim balu - szóstoklasisty. Uroczystość rozpoczęła się rewelacyjnie zatańczonym polonezem. Przybyli goście: nauczyciele i rodzice gromko nagrodzili tancerzy oklaskami. Światła zgasły i zaczęła się zabawa. Prym wiodły dziewczyny, niekiedy wspomagane przez nauczycieli, a także swoich kolegów z klasy. Wieczór ten na długo pozostanie w pamięci.

 • Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

  Dyrektor Szkoły uprzejmie zaprasza na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00.
   
 • XII Powiatowy Konkurs Papieski

  W dniu 12 czerwca 2015 r. odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Papieskiego pod hasłem "Papież Rodziny". Konkurs rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego na os. Przytorze o godz. 9.00. Następnie wszyscy przejechali do Urzędu Miasta, gdzie o godz. 11.00 roczpoczęły się zmagania konkursowe. Do udziału stanęło 8 szkół z terenu powiatu: SP1, SP3, SP4, SP5, SP8, SP12, SP w Drużbicach i SP w Kaszewicach. Trzyosobowe zespoły uczniów pod opieką swoich katechetów rozwiązywały test, krzyżówki, rozpoznawały osoby na zdjęciach, wykonywali pieśń związaną z osobą Św. Jana Pawła II i przygotowywali plakat pod hasłem: "Jan Paweł II - papież rodziny". Komisja konkursowa wyłoniła laureatów: I miejsce SP1, II miejsce SP Drużbice, III miejsce SP5. Wszystkim serdecznie gratulujemy (zdjęcia w galerii).

 • BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

  W dniu 02.06.2015 r. odbyła się już XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu "Bełchatów wczoraj i dziś" pod hasłem "Bohaterstwo strażaka zachwyca każdego dzieciaka". Drużyna 5 osobowa w składzie: Cyprian Krysiak, Filip Tomecki, Rafał Sady brali udział w rozgrywkach sprawnościowych oraz rozwiązywali test wiedzy i układali puzzle, natomiast Julia Woszczyk i Patrycja Wysocka budowały model wozu strażackiego XXII wieku. Nasza drużyna zajęła I miejsce. Gratulujemy (zdjęcia w galerii).

 • Festyn Rodzinny

  3 czerwca odbył się w naszej szkole IV Rodzinny Festyn, podczas którego wspólnie bawiły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz pracownikami szkoły. Uczniowie przygotowali dla swoich rodziców występy, podczas których zaprezentowali swoje zdolności artystyczne. Dla wszystkich przygotowano mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy oraz tatuaży, przejażdżki motocyklem, zamki dmuchane oraz zabawy sportowe przygotowane przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. Każdy mógł spróbować pyszności przygotowanych przez rodziców i nauczycieli. Wszyscy razem chętnie śpiewali, tańczyli i brali udział w atrakcjach przygotowanych przez szkołę. W całe przedsięwzięcie szczególnie zaangażowali się Rodzice z Rady Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły. Za wspólną zabawę wszystkim serdecznie dziękujemy. (zdjęcia w galerii)

 • Sukcesy sportowe

  W dniu 30 maja 2015 roku uczennice naszej szkoły Zofia Stępień, Marta Kozub, Klaudia Wojtal i Weronika Biniecka uczestniczyły w zawodach lekkoatletycznych we Włocławku w ramach projektu ,,Lekkoatletyka dla każdego''. W dniu 31 maja 2015 roku uczennice klasy IV Michalina Aleksanderek i Zofia Stępień zajęły I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanym przez ,,SKRĘ''.

 • DZIEŃ DZIECKA

  1 czerwca - Dzień Dziecka - uczniowie spędzili inaczej niż zwykle. W szkole gościliśmy Panią Mariolę Krzeszowiak, która "zabrała" nas w podróż do Chin. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z kulturą i architekturą Chin, poznania codziennego życia mieszkańców. A wszystko to dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez naszego gościa.

  Następnie dzieci uczestniczyły w spotkaniu z maszerem, Panem Waldemarem Stawowczykiem, który przybył do nas ze swoim podopiecznym, psem Szantu. Maszer zainteresował uczniów filmem z wyścigów psich zaprzęgów. Przybliżył dzieciom sposoby trenowania i opieki nad psami oraz, w jaki sposób przygotowuje się do zawodów i osiąga takie wyniki jak Mistrzostwo Polski i Europy.

  Spotkania te przebiegły w niecodziennej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

 • "KREATYWNA LEKCJA PLASTYKI"

  Uczniowie klasy VI na lekcji plastyki przedstawili swoje instalacje pt.: "Żywioły". Prace uczniów zostały wysoko ocenione za pomysłowość oraz wkład pracy dzieci (zdjęcia w galerii).

 • WYCIECZKA KLAS "0", IA, IB DO ZACZAROWANEGO LASU

  Dzieci z klas "0", Ia i Ib w dniu 26 maja uczestniczyły w wycieczce do Zaczarowanego Lasu. Kiedy przybyły na miejsce - do wsi Piaski nieopodal Częstochowy, powitała je Wróżka. Następnie wozy konne zawiozły dzieci do lasu. Na początku wszystkim się wydawało, że to był zwyczajny las. Jednak już po chwili zza drzew wyłaniały się znane z bajek postacie: Czerwony Kapturek, Leśniczy oraz Babcia Czerwonego Kapturka; straszna Baba - Jaga oraz Jaś z Małgosią; Leśny Skrzat i Kopciuszek. Dzieci doświadczyły wielu prób, ale najwięcej wrażeń dostarczyła im próba spotkania z Babą - Jagą w jej chatce. Dobrą zabawę urozmaiciły: ognisko z kiełbaskami, sportowe i muzyczne zabawy na leśnej polanie. Przeżycia  z cudownego Zaczarowanego Lasu na długo pozostaną w pamięci, gyż już w drodze powrotnej dzieci pytały, kiedy ponownie zawitają do niezwykłego lasu. (zdjęcia     w galerii)

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
  ul. Szkolna 10 97 - 400 Bełchatów
 • 44 733 04 60

Galeria zdjęć