Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
Strona główna
 • KONSULTACJE Z RODZICAMI

  Dnia 01.10.2014 r. od godz. 1700 w naszej szkole odbędą się konsultacje, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.

 • PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU

  29.09.2014 r. od godz. 8.00 w naszej szkole będą przeprowadzone bezpłatne przesiewowe badania słuchu finansowane z budżetu Miasta Bełchatowa. Badania skierowane są do wszystkich dzieci uczęszczajacych do klasy I. Patronat nad akcją sprawuje Prezydent Miasta Bełchatowa.

  broszurka.pdf

  ankieta_dla_rodzicow(1).pdf

  zgoda_na_badanie(1).pdf

 • INFORMACJA

  W dniu 11.09.2014 r. odbyło się zebranie z Radą Rodziców na którym ustalono, iż składka w roku szkolnym 2014/2015 na pierwsze dziecko wynosi 40 zł, na drugie 20 zł, kolejne zwolnione.

  Przewodnicząca Rady Rodziców

  Marzena Wojdal

 • 75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

  W dniu 05.09.2014 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 75 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ. Uczniowie tym faktem oddali hołd poległym, zwłaszcza żołnierzom - PATRONOM NASZEJ SZKOŁY - ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO (zdjęcia w galerii).

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 DNIA 1. 09. 2014r tj. w poniedziałek

  godz 8 00 - msza św w kościele pw. Wszystkich Świętych

  9 00 - akademia w sali gimnastycznej szkoły dla klas 0 - 3

  Klasy IV - VI zapraszamy do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

  kl IV - sala nr 14 - wychowawca  Pani Edyta Kaczmarek

  kl Va - świetlica szkolna - wychowawca Pani Małgorzata Łazutka Jasińska

  kl Vb - sala nr 3 - wychowawca Pani Ewa Aleksanderek

  kl VI - sala nr 17 - wychowawca Pani Ewa Kępa

 • INFORMACJA „WYPRAWKA SZKOLNA”

  W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, w szkołach podstawowych pomocą objęci będą:

  1. Uczniowie klas II, III i VI rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 pochodzący z rodzin, których kryterium dochodowe nie przekracza 539,00 zł netto na osobę.
  2. Uczniowie klas II, III i VI pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę przekracza dochód 539,00 zł netto, lecz w rodzinach tych występują warunki określone w art. 7 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  Zainteresowane osoby proszone są o składanie wniosków
  w sekretariacie szkoły do dnia 02.09.2014 r. wraz z załączonym zaświadczeniem o wysokości dochodów (netto) lub jeśli wnioskodawca korzysta ze świadczeń rodzinnych, w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego powinien załączyć zaświadczenie z MOPS.

  Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 "Wyprawka szkolna" do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.sp5belchatow.edupage.org

 • KONKURS PRZYRODNICZY OPOWIEŚCI PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ

   

  Dziś, 24 czerwca odbył się konkurs przyrodniczy podsumowujący projekt ekologiczny "Opowiści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej". W I etapie konkursu uczestniczyli wszyscy uczniowie i musieli oni rozwiązać test wiedzowy. Dziś na sali spotkali się najlepsi uczestnicy, którzy w czasie 6 konkurencji rywalizowali o miejsca na podium. Musieli się oni wykazać szczegółową wiedzą o zwierzętach i roślinach występujących w parkach krajobrazowych.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

       W dniu 27.06.2014 r. o godz. 900 zakończanie roku szkolnego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie.

 • Podziękowanie dla uczennic klasy VI

  Uczennice klasy VI aktywnie pracowały w Samorządzie Uczniowskim przez cały rok szkolny. Dzięki różnorodnym przedsięwzięciom zarobiono  1555,87 złotych. Częściowo dochód został przeznaczony na zakup pomponów. W kolejnym roku planowany jest jeszcze zakup strojów dla cheerleaderek.  Wyrazy uznania i podziękowania dla uczennic za zaangażowanie społeczne składa Dyrektor Szkoły Anna Janiszewska oraz Grono Pedagogiczne.

 • Korfball

  W naszej szkole uczniowie mieli możliwość zapoznać się z zasadami gry Korfball, która jest doskonałym uzupełnieniem zajęć wychowania fizycznego.        Korfball to jedyna na świecie koedukacyjna gra zespołowa, w której zawodnicy obojga płci grają w jednej drużynie (nie rozgrywa się meczów z udziałem zawodników tylko jednej płci). Wiele elementów gry w korfball podobnych jest do koszykówki, piłki ręcznej i popularnego w niektórych krajach netballu. Punkty zdobywa się wrzucając piłkę (o wymiarach piłki nożnej) do kosza umocowanego na 3,5 metrowym słupie. Co dwa punkty, niezależnie która drużyna je zdobędzie, następuje zmiana podczas, której zawodnicy zamieniają się strefami (połowami boiska) i z obrońców stają się atakującymi, a atakujący stają się obrońcami.Gra jest bezkontaktowa. Niedozwolone jest przepychanie, a nawet wyrywanie piłki z rąk przeciwnika. Nie wolno także przemieszczać się z piłką, ani kozłować. Ruch i ciągłe próby uwolnienia się od przeciwnika to element który zdominował grę dzięki czemu gra jest dosyć szybka. Podczas gry zawodnicy muszą wykazać się umiejętnością nagłego przyspieszenia tempa akcji, spostrzegawczością, dobrą koordynacją ruchową, zdolnością do przewidywania zachowań przeciwnika oraz uwalniania się od przeciwnika. W korfballu nie ma miejsca na “gwiazdorstwo”. Indywidualne umiejętności jednego zawodnika nie mogą zadecydować o zwycięstwie. Korfball to gra wyjątkowo zespołowa.

 • Wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

  13 czerwca odbyła się wycieczka klas V i VI do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie zwiedzali dorzecze Rawki, gdzie mogli zobaczyć łabędzie, żerowiska i tamy zbudowane przez bobry. Dużą atrakcją była nauka rozróżniania ptaków leśnych po ich śpiewie oraz obserwacja życia mrówek jako owadów społecznych. Kolejnym miejscem odwiedzonym przez wycieczkowiczów był Park w Arkadii, w którym zachwycała Świątynia Diany. Największym zainteresowaniem cieszyły się lekcje "Zabytki zbytki" i "Tworzenie zielnika" w oranżerii i w Pałacu w NIeborowie.

   

 • Powiatowy Konkurs - Pontyfikat Jana Pawła II

  W dniu 13.06.2014r. odbył się już XI Powiatowy Konkurs "Pontyfikat Jana Pawła II". W edycji tej uczestniczyło 30 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych. Były to szkoły: SP 1, SP3, SP4, SP8, ZS-P 9, SP 12, SP 13, ZS w Klukach, SP w Drużbicach i SP w Kaszewicach. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą o życiu Świętego Jana Pawła II. Zadania nie sprawily im większej trudności. Nieoceniony wkład miały tu panie katechetki, które przygotowały dzieci. Po ponad 3godzinnych zmaganiach w kolejnych konkurencjach (test wiedzowy, recytacja wierszy JPII, prace plastyczne) jury wyłoniło zwycięzców. Zostali nimi: Im - SP nr 13 w składzie: Izy Górnej, Leny Chmiel i Adriana Janusa (przygotowanie: pani Maria Walczak i Jolanta Pawlak); IIm - SP nr 1 w składzie: Anna Drąg, Olga Kleczkowska i Jauba Gierasa (przygotowanie pani Ewa Kowalska); IIIm - SP8 w skladzie: Kornel Fugat, Julia Stasiak, Magdalena Kowalska (przygotowanie pani Katarzyna Bujacz)

  Zwycięzcy zostali nagrodzeni w dniu 15 czerwca 2014r podczas uroczystej Mszy w ogrodach przy kościele pw. Narodzenia NMP, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Prałat Krzysztof Nykiel.

  Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu

 • WYCIECZKA DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO
  10 czerwca 2014 r. uczniowie z klas "0" - III uczestniczyli w wycieczce do "Lasu Łagiewnickiego". W czasie wycieczki odbyły się zajęcia ekologiczno - przyrodnicze. Dzieci za pomocą lup obserwowały porosty, mchy, grzyby i korę drzew. Przy pomocy urządzeń do wykrywania metali szukały ukrytych monet, brały udział w maskujących podchodach. Ponadto poznały najciekawsze ostępy Lasu Łagiewnickiego podczas przejażdżki bryczką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się "Doświadczenia chemiczne" z czarodziejem Bartolomeo. Zdjęcia w galerii.

   

 • Spotkanie z autorem książek Bogusławem Michalcem

  Dzisiaj, tj. 6. 06. 2014r. nasi najmłodsi uczniowie spotkali się z autorem książek dla dzieci panem Bogusławem Michalcem. Dzieci miały możliwość bliżej zapoznać się z twórczością poety, jak również dowiedzieć się więcej o procesie tworzenia książki. Po ciekawej rozmowie i odpowiedziach na wszystkie pytania uczniowie mogli uzyskać autografy na zakupionych książeczkach.

 • Festyn rodzinny 2014

  5 czerwca odbył się w naszej szkole III Rodzinny Festyn, podczas którego wspólnie bawiły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Na wszystkich czekało mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy, tatuaży, zaplatanie warkoczyków, czy tworzenie wymyślnych bransoletek.  Każdy mógł spróbować cukrową watę czy popcorn. Z kolei dla dorosłych został przygotowany "swojski" chleb ze smalcem oraz grillowane kiełbasa zafundowana przez Prezydenta Dariusza Matyśkiewicza. Wszyscy razem chętnie śpiewali, tańczyli i brali udział w zorganizowanych konkursach. Po raz kolejny gościliśmy również Pana Pawła Bauera, który swoim występem uatrakcyjnił część artystyczną.

  W całe przedsięwzięcie szczególnie zaangażowali się Rodzice z Rady Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły. Za wspólną zabawę wszystkim serdecznie dziękujęmy (zdjęcia w galerii)

 • UWAGA RODZICE PRZYSZŁYCH ZERÓWKOWICZÓW

      Dnia 16 czerwca 2014 r. odbędzie się zebranie Rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną naukę w klasie "0". Zapraszamy na godzinę 1700, sala nr 9.

 • Załęczański Park Krajobrazowy

  30 maja 2014 odbyła się wycieczka do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje północno-wschodnią część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej Jurą Polską, mieszcząc się pomiędzy Działoszynem a Wieluniem. Rozciąga się wzdłuż niezwykle malowniczego Wielkiego Łuku Warty. Uczniowie klas III-VI mieli możliwość odwiedzić  Górę Świętej Genowefy, Żabi Staw oraz Kamieniołom w Lisowicach. (zdjęcia w galerii)

  Pokazy z ciekłym azotem

  W dniu 29 maja 2014 roku uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w ciekawych i widowiskowych zajęciach. Ich tematem był ciekły azot, czyli substancja, która pozwala na przeprowadzenie interesujących i efektownych eksperymentów. Zajęcia zorganizowane zostały przez Beskidzkie Centrum Nauki. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyli w pokazach, włączając się w realizację doświadczeń, odpowiadając i zadając pytania. W trakcie zajęć można było uzyskać szereg ciekawych informacji na temat temperatury ciekłego azotu w warunkach normalnych, jego wpływu na rośliny, owoce, tworzywa sztuczne. Pokazy z użyciem tej cieczy były bardzo atrakcyjne. Pokazy te były nie tylko piękną i interesującą lekcją fizyki, ale również nawiązywały do przyrody czy geografii. (zdjęcia w galerii)

  DZIEŃ MAMY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

  W dniu 28.05.2014 r. w oddziale przedszkolnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy. Dzieci przygotowały program arystyczny oraz upominki dla swoich mam (zdjęcia w galerii).

 • Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej - projekt ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie

   

  Projekt ekologiczny Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódziej jest realizowany od 1.04.2014r. do 24. 06. 2014r. jego łączna wartość to 13 400zł, z czego kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łódzi to 12 060zł, natomiast kwota dofinansowania przez Urząd Miasta Bełchatowa to 1 340zł.

  Głównym celem programu jest przedstawienie parków krajobrazowych – obszarów objętych ochroną z powodu wartości przyrodniczych i kulturowych, znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego – naszego najbliższego regionu. Ukazanie ich osobliwości, charakterystycznych przykładów fauny i flory, cech krajobrazu oraz atrakcji turystycznych. Ważnym zadaniem jest również kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, już od najmłodszych lat życia. Program przeznaczony jest do realizacji w klasach   0 – VI i będą w nim brali udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie.

   
 • Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego

  23 maja odbyła się wycieczka do przepięknego Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie klas IV - VI mięli okazję odwiedzić Rezerwat Murawy Dobromierskiej, który jest najbogatszym skupiskiem roślin stepowych w całej północnej części Wyżyny Środkowopolskiej oraz Rezerwat Przyrody Bukowa Góra, w którym znajduje się przepiękny naturalny, stary las bukowy. (zdjęcia w galerii)

 • Tydzień Kultury Brytyjskiej

  19.05.2014

  W naszej szkole w maju odbył się Tydzień Kultury Brytyjskiej mający na celu propagowanie języka angielskiego i zachęcanie uczniów do lepszego poznawania kultury Wielkiej Brytanii. Uczniowie klas I-III tworzyli plakaty prezentujące ciekawostki związane z Londynem. Natomiast uczniowie klas IV-VI mieli możliwość przygotować projekty związane z Wielką Brytanią, których wystawa odbyła się w sali 11. Dodatkowo pracownia językowa zamieniła się w kino i uczniowie obejrzeli film: ’’Nieznana Wielka Brytania i Irlandia’’. Sporym zainteresowaniem cieszyły się puzzle 4D, które składały się z dwóch warstw i budynków. Był to ciekawy sposób na poznanie Londynu. W trakcie Tygodnia Brytyjskiego można było skosztować ciasteczka i zakupić muffinki. W ramach tej akcji odbyły się dwa konkursy języka angielskiego dla uczniów klas I-III i IV-VI.

strona: