Nawigacja

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dnia 1 września 2015 r. tj. wtorek

  8.00 - Msza Św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach

  9.00 - Akademia na sali gimnastycznej szkoły dla klas "0" - III

  Klasy IV - VI zapraszamy do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami:

  klasa IV sala nr 17 - wychowawca Pani Ewa Kępa

  klasa V sala nr 14 - wychowawca Pani Edyta Kaczmarek

  klasa VIa sala nr 13 - wychowawca Pani Małgorzata Łazutka - Jasińska

  klasa VIb świetlica - wychowawca Pani Ewa Aleksanderek

   

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015

  Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w Rządowym programie pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
  2. uczniów słabowidzących,
  3. uczniów niesłyszących,
  4. uczniów słabosłyszących,
  5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

   

  W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

  Wniosek należy złożyć do Dyrektora Szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 - w terminie do 4 września 2015r.

 • Bal klasy szóstej

  24 czerwca 2015 roku klasa VI bawiła się na swoim pierwszym wielkim balu - szóstoklasisty. Uroczystość rozpoczęła się rewelacyjnie zatańczonym polonezem. Przybyli goście: nauczyciele i rodzice gromko nagrodzili tancerzy oklaskami. Światła zgasły i zaczęła się zabawa. Prym wiodły dziewczyny, niekiedy wspomagane przez nauczycieli, a także swoich kolegów z klasy. Wieczór ten na długo pozostanie w pamięci.

 • Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015

  Dyrektor Szkoły uprzejmie zaprasza na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:00.
   
 • XII Powiatowy Konkurs Papieski

  W dniu 12 czerwca 2015 r. odbyła się XII edycja Powiatowego Konkursu Papieskiego pod hasłem "Papież Rodziny". Konkurs rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego na os. Przytorze o godz. 9.00. Następnie wszyscy przejechali do Urzędu Miasta, gdzie o godz. 11.00 roczpoczęły się zmagania konkursowe. Do udziału stanęło 8 szkół z terenu powiatu: SP1, SP3, SP4, SP5, SP8, SP12, SP w Drużbicach i SP w Kaszewicach. Trzyosobowe zespoły uczniów pod opieką swoich katechetów rozwiązywały test, krzyżówki, rozpoznawały osoby na zdjęciach, wykonywali pieśń związaną z osobą Św. Jana Pawła II i przygotowywali plakat pod hasłem: "Jan Paweł II - papież rodziny". Komisja konkursowa wyłoniła laureatów: I miejsce SP1, II miejsce SP Drużbice, III miejsce SP5. Wszystkim serdecznie gratulujemy (zdjęcia w galerii).

 • BEŁCHATÓW WCZORAJ I DZIŚ

  W dniu 02.06.2015 r. odbyła się już XIX edycja Międzyszkolnego Konkursu "Bełchatów wczoraj i dziś" pod hasłem "Bohaterstwo strażaka zachwyca każdego dzieciaka". Drużyna 5 osobowa w składzie: Cyprian Krysiak, Filip Tomecki, Rafał Sady brali udział w rozgrywkach sprawnościowych oraz rozwiązywali test wiedzy i układali puzzle, natomiast Julia Woszczyk i Patrycja Wysocka budowały model wozu strażackiego XXII wieku. Nasza drużyna zajęła I miejsce. Gratulujemy (zdjęcia w galerii).

 • Festyn Rodzinny

  3 czerwca odbył się w naszej szkole IV Rodzinny Festyn, podczas którego wspólnie bawiły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami oraz pracownikami szkoły. Uczniowie przygotowali dla swoich rodziców występy, podczas których zaprezentowali swoje zdolności artystyczne. Dla wszystkich przygotowano mnóstwo atrakcji: malowanie twarzy oraz tatuaży, przejażdżki motocyklem, zamki dmuchane oraz zabawy sportowe przygotowane przez Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny. Każdy mógł spróbować pyszności przygotowanych przez rodziców i nauczycieli. Wszyscy razem chętnie śpiewali, tańczyli i brali udział w atrakcjach przygotowanych przez szkołę. W całe przedsięwzięcie szczególnie zaangażowali się Rodzice z Rady Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły. Za wspólną zabawę wszystkim serdecznie dziękujemy. (zdjęcia w galerii)

 • Sukcesy sportowe

  W dniu 30 maja 2015 roku uczennice naszej szkoły Zofia Stępień, Marta Kozub, Klaudia Wojtal i Weronika Biniecka uczestniczyły w zawodach lekkoatletycznych we Włocławku w ramach projektu ,,Lekkoatletyka dla każdego''. W dniu 31 maja 2015 roku uczennice klasy IV Michalina Aleksanderek i Zofia Stępień zajęły I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej zorganizowanym przez ,,SKRĘ''.

 • DZIEŃ DZIECKA

  1 czerwca - Dzień Dziecka - uczniowie spędzili inaczej niż zwykle. W szkole gościliśmy Panią Mariolę Krzeszowiak, która "zabrała" nas w podróż do Chin. Uczniowie mieli możliwość spotkania się z kulturą i architekturą Chin, poznania codziennego życia mieszkańców. A wszystko to dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez naszego gościa.

  Następnie dzieci uczestniczyły w spotkaniu z maszerem, Panem Waldemarem Stawowczykiem, który przybył do nas ze swoim podopiecznym, psem Szantu. Maszer zainteresował uczniów filmem z wyścigów psich zaprzęgów. Przybliżył dzieciom sposoby trenowania i opieki nad psami oraz, w jaki sposób przygotowuje się do zawodów i osiąga takie wyniki jak Mistrzostwo Polski i Europy.

  Spotkania te przebiegły w niecodziennej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

 • "KREATYWNA LEKCJA PLASTYKI"

  Uczniowie klasy VI na lekcji plastyki przedstawili swoje instalacje pt.: "Żywioły". Prace uczniów zostały wysoko ocenione za pomysłowość oraz wkład pracy dzieci (zdjęcia w galerii).

 • WYCIECZKA KLAS "0", IA, IB DO ZACZAROWANEGO LASU

  Dzieci z klas "0", Ia i Ib w dniu 26 maja uczestniczyły w wycieczce do Zaczarowanego Lasu. Kiedy przybyły na miejsce - do wsi Piaski nieopodal Częstochowy, powitała je Wróżka. Następnie wozy konne zawiozły dzieci do lasu. Na początku wszystkim się wydawało, że to był zwyczajny las. Jednak już po chwili zza drzew wyłaniały się znane z bajek postacie: Czerwony Kapturek, Leśniczy oraz Babcia Czerwonego Kapturka; straszna Baba - Jaga oraz Jaś z Małgosią; Leśny Skrzat i Kopciuszek. Dzieci doświadczyły wielu prób, ale najwięcej wrażeń dostarczyła im próba spotkania z Babą - Jagą w jej chatce. Dobrą zabawę urozmaiciły: ognisko z kiełbaskami, sportowe i muzyczne zabawy na leśnej polanie. Przeżycia  z cudownego Zaczarowanego Lasu na długo pozostaną w pamięci, gyż już w drodze powrotnej dzieci pytały, kiedy ponownie zawitają do niezwykłego lasu. (zdjęcia     w galerii)

 • ZAJĘCIA OTWARTE W KLASIE "0"

  21 maja w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia otwarte, w których uczestniczyli rodzice. Dzieci zaprezentowały wybrane wiadomości i umiejętności zdobyte podczas całorocznej pracy. Pokazały, że są w pełni zintegrowanym zespołem, znają odpowiedzi na pytania o przyrodzie, porach roku, miejscu zamieszkania. Pięknie odczytały wyrazy o prostej budowie, znakomicie odgadywały matematyczne zagadki. Wszystko to odbyło się w atmosferze zabaw i radości.(zdjęcia w galerii)

 • I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  Biblioteka szkolna śladami lat ubiegłych włączyła się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. W miesiącu maju zostali zaproszeni rodzice uczniów z klasy "0". Mama Oliwii, Kacpra, Szymona, Julci, Mai, Alicji i Jasia przyniosły ulubioną książkę swojego dziecka i przeczytały ją. Czytanie książek odbyło się w dniach 05 - 15.05.2015 r. i cieszyło się dużym uznaniem wśród uczniów i rodziców, co podniosło rangę i zwiększyło czytelnictwo wśród dzieci.

  Serdecznie dziękujemy rodzicom za włączenie się do akcji i zachęcamy do czytania swoim pociechom.

 • WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

  W dniu 15 maja 2015 r. odbyła się 1 - dniowa wycieczka do Wrocławia dla uczniów klas IV - VI. Dzieci zwiedziły ZOO - Afrykarium, Ogród Japoński, podziwiały Fontanny - multimedialny pokaz, "Kolejkowo" - makietę kolejki i panoramę miasta z wieży widokowej Sky Tower. Wycieczka dostarczyła dużo niezapomnianych wrażeńsmiley (zdjęcia w galerii).

 • ZIELONA SZKOŁA KL. II i III

  Dzieci z klas II i III w dniach 11-15.05.2015 r. przebywały na Zielonej Szkole w DWD w Głazie koło Galewic.

  Pobyt tam był pełen atrakcji. Dzieci jeździły na koniach, pływały wodnymi rowerkami i łódkami. Uczestniczyły w wycieczce do Kalisza i Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zorganizowano dla nich ognisko z kiełbaskami oraz dyskotekę połączoną z wiosennym pokazem mody. Podczas wyjazdu dzieci miały okazję lepiej się poznać, zintegrować i sprawdzić w nowych sytuacjach (zdjęcia w galerii).

 • Polski Związek Niewidomych

  W dniu 13.05.2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klas "0" - VI z przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych. Uczniowie mieli okazję obserwować pracę psa przewodnika, zapoznać się ze sposobem powstawania alfabetu Braille'a, oglądali książki dla osób niedowidzących a także za pomocą okularów - symulatorów sprawdzali jak widzi "osoba niepełnosprawna" z dysfunkcjami wzroku. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących codziennego życia osób niewidomych.

 • Sukcesy sportowe

  22 kwietnia 2015 roku dziewczęta kl. V i VI zajęły III miejsce w Mistrzostwach Bełchatowa Mini Piłki Nożnej. Skład zespołu: Monika Kudaj, Agata Łwniczak, Julia Woszczyk, Hania Stępień, Karolina Grzelak, Ola Wróblewska, Natalia Kaczmarek, Klaudia Wojtal oraz Weronika Biniecka.

  11 maja 2015 roku dzieci z klasy I i IV uczestniczyły w Biegu Konstytucji 3 Maja- 2015 roku. Piotr Niźnik zajął IV miejsce, a Michalina Aleksanderek V miejsce.

  Gratulujemy

 • WYNIKI NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • KONKURS RECYTATORSKI

  5 maja 2015 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski kl. I - VI. Uczniowie przygotowali piękne prezentacje wierszy polskich poetów. Jury w składzie: Pani Elżbieta Szyc, Pani Mirosława Świtoń oraz Pani Iwona Gawora przyznało następujące miejsca:

  W kategorii klas I - III

  Wyróżnienia: Szymon Bald, Julia Płomińska

  III miejsce - Jan Hulbuj

  II miejsce - Marcel Jagusztyn

  I miejsce - Krzysztof Wroński

  W kategorii klas IV - VI

  Wtróżnienia: Krystian Kępa, Weronika Pychowska

  III miejsce - Kaja Płomińska

  II miejsce - Michalina Aleksanderek

  I miejsce - Amelia Biniecka

  Uczniowie, którzy zajęli I i II miejsca będą reprezentowali Szkołę Podstawową nr 5 w miejskich eliminacjach XXI Małego Konkursu Recytatorskiego.

   

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie
  ul. Szkolna 10 97 - 400 Bełchatów
 • 44 733 04 60

Galeria zdjęć